Koszty wyjazdu

Ogólne koszty:

Bilet – 3500 zł

Mieszkanie  – 800 zł ( 200$)

Transfery lotniskowe  300 zł ( 80 $)

Wyżwienie – 600- 1200 zł ( 5-10 $ dzinnie)

Dodatkowo w zależności od możliwości finansowych:

Wyjazd do Livingstone ok 2000 zł  ( 500$)

Szczepienia – wg własnych decyzji .