Fundacja na Seminarium ASBIRO – październik 2018

Podczas pierwszego Seminarium ASBIRO w tym roku akademickim Fundacja ASBIRO miała okazję zaprezentować swoją działalność nowym studentom. Na prezentację przejechali nasi wolontariusze, którzy w tym roku byli w Zambii: Paulina, Asia, Magda i Patryk. Między wykładami wystawione były do zakupu torby wyprodukowane z chitenge w Zambii. Podczas wykładu pokazane były filmy o remoncie biblioteki i produkcji zambijskich toreb przez krawca i przedsiębiorcę z Lindy.