Nowe książki

John kupił 124!!! nowych książek do nauki angielskiego dla dzieci w szkole od pierwszej do dziewiątej klasy. W Lusace są tylko dwie księgarnie z podręcznikami do szkoły podstawowej. Jedna książka kosztuje ok. 4 amerykańskich dolarów. W szkole Johna dzieci nie mają więc książek. Komplet książek kosztowałby połowę tego, co rodzice muszą wydać w tej szkole na roczne czesne dla swojego dziecka. Jest to poza ich zasięgiem. Dzieci przepisują więc wszystko z tablicy.

Dziękujemy anonimowemu sponsorowi za wsparcie dla naszej szkoły! O. Jacek podczas swojego pobytu w Lusace kupił także dzięki jego pomocy 42 książki religijne dla dzieci.